fbpx

Envío gratis para encargos superiores a 50€

Anel de Ouro Branco

Anel de Ouro Branco

890

PAGAMENTOS SEGUROS

Descrición

Anel Colección Apilables en Ouro Branco con Brillante. Modelo 1

Brillante: 0,015 qt.

Medidas:Senon encontra a súa medida no selector de medidas indíquenos a medida nos comentarios do pedido. Sírvese en calquera medida sen cargo adicional.

¿ Necesita un medidor ? Só ten que rexistrarse e solicitalo por mail. Enviaremosllo gratuitamente o seu domicilio. 

Para algunhas medidas, o prazo de entrega pode ser lixeiramente superior. Poñerémonos en contacto para confirmarllo.

Se quere regalalo e non coñece a medida, ofrecémoslle un servizo de posta a medida gratuíto postcompra: pode pedilo a calquera medida aproximada para regalalo na data que o precise. Posteriormente recolleremosllo na dirección que nos indique, poñeremosllo a  medida correcta e volveremosllo a enviar, todo elo sen coste adicional.

Fabrícanse no noso taller con distintas variacións:

Modelo 1 : En ouro amarelo, rosa ou branco cun brillante de 0,015 qt. nun único lateral, o que lles da unha discreta gracia.

Modelo 2 (Mordisco):  En amarelo, rosa ou branco cun pequeno pavé de brillantes.

Modelo 3 (Pavé): con un gran pavé de brillantes ,60 brillantes que suman 0,48 quilates en total.

As pezas da Colección Apilables son espectaculares por si soas , pero xogando cas combinacións de varios aneis  podes crear unha xoia realmente excepcional: poñendo xuntas unha de ouro branco con outra de ouro amarelo, unha de ouro rosa con pavé de brillantes con outra en branco liso ou ben tres pezas de diferentes tonos con ou sen pedras.

 

Solicitud de Información

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de datos de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que los datos recogidos a través de este sitio son confidenciales y serán incluidos en el fichero denominado usuarios web con titularidad de Fernando Gallego Santiago, con cif/nif 35321155D, con la exclusiva finalidad de poder atender su petición para lo que presta su expreso consentimiento. Le informamos que dichos datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad y que dichos datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal. Podrá ejercitar los derechos de ARCO así como otros derechos, envíando un correo electrónico a [email protected], indicando “derechos ARCO”. Para más información acceda a la sección “Políticas de privacidad y cookies” de esta página web.

Solicitude de información

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección de datos de persoas físicas e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46 / CE ( Regulamento xeral de protección de datos), informámoslle que os datos recollidos a través deste sitio son confidenciais e serán incluídos no ficheiro denominado usuarios da web de Fernando Gallego Santiago, con cif / nif 35321155D, co propósito exclusivo de poder atender o seu solicitude pola que presta o seu consentimento expreso. Informámoslle que os devanditos datos proporcionados gardaranse mentres non solicite o cesamento da actividade e que os devanditos datos non serán transferidos a terceiros, agás nos casos en que exista unha obriga legal. Podes exercer os dereitos de ARCO e outros dereitos enviando un correo electrónico a [email protected] indicando “dereitos de ARCO”. Para obter máis información, accede á sección “Políticas de privacidade e cookies” deste sitio web.

Rexístrate aquí