fbpx

Envío gratis para encargos superiores a 50€

Anel de Ouro Rosa Colección Apilables

Anel de Ouro Rosa Colección Apilables

1.399

PAGAMENTOS SEGUROS

Descrición

Anel da Coleción Apilables en ouro rosa de 18k con diamantes. Modelo “Mordisco”.

Brillantes: 20 (0,26 qt) . Calidad G-VS. Entrégase certificado.

Se a súa medida non aparece entre as tallas dispoñibles, por favor póñase en contacto con nos. Sérvese en calquer medida sen cargo adicional. Para algunhas medidas o prazo pode variar.

Necesita un medidor? Só ten que rexistarse e solicitalo por mail. Enviarémosllo gratuitamente ao seu domicilio

Se quere regalalo e non coñece a medida, ofrecémoslle un servizo de posta a medida gratuito postcompra: pode pedilo a calquer medida aproximada para regalalo na data que necesite.

Posteriormente recollerémosllo na dirección que nos indique, poñerémolo á medida correcta e volverémosllo a enviar, todo isto sen coste adicional.

Fabrícanse no noso taller con distintas variacións:

Modelo 1: En ouro amarelo, rosa ou branco con un brillante de 0,015qt. en un único lateral, o que lle dá unha discreta gracia.

Modelo 2 (Mordisco): En ouro amarelo, rosa o ubranco con un pequeno pavé de diamantes.

Modelo 3 (Pavé): con un gran pavé de diamantes, 60 diamantes que suman 0,48 quilates en total.

As pezas da Colección Apilables son espectaculares por si soas, pero xogando coas combinacions de varios aneis pode crear unha xoia realmente excepcional, por exemplo poñendo xuntas unha de ouro branco e outra de ouro amarelo, ou unha de ouro rosa con pavé de diamantes con outra en branco liso, ou ben tres pezas de diferentes tons con ou sen pedras… As combinacións son todas de unha gran beleza.

 

 

Solicitud de Información

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de datos de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que los datos recogidos a través de este sitio son confidenciales y serán incluidos en el fichero denominado usuarios web con titularidad de Fernando Gallego Santiago, con cif/nif 35321155D, con la exclusiva finalidad de poder atender su petición para lo que presta su expreso consentimiento. Le informamos que dichos datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad y que dichos datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal. Podrá ejercitar los derechos de ARCO así como otros derechos, envíando un correo electrónico a [email protected], indicando “derechos ARCO”. Para más información acceda a la sección “Políticas de privacidad y cookies” de esta página web.

Solicitude de información

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección de datos de persoas físicas e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46 / CE ( Regulamento xeral de protección de datos), informámoslle que os datos recollidos a través deste sitio son confidenciais e serán incluídos no ficheiro denominado usuarios da web de Fernando Gallego Santiago, con cif / nif 35321155D, co propósito exclusivo de poder atender o seu solicitude pola que presta o seu consentimento expreso. Informámoslle que os devanditos datos proporcionados gardaranse mentres non solicite o cesamento da actividade e que os devanditos datos non serán transferidos a terceiros, agás nos casos en que exista unha obriga legal. Podes exercer os dereitos de ARCO e outros dereitos enviando un correo electrónico a [email protected] indicando “dereitos de ARCO”. Para obter máis información, accede á sección “Políticas de privacidade e cookies” deste sitio web.

Rexístrate aquí