fbpx

Envío gratis para encargos superiores a 50€

Gargantilla de Ouro con Ágata

Gargantilla de Ouro con Ágata

480

PAGAMENTOS SEGUROS

Descrición

Gargantilla de ouro amarelo de 18K da Colección High Line con ágata natural tallada a man.

En unha viaxe a Manhattan enamorámosnos do High Line, o parque construido sobre a antiga vía férrea elevada que discurría pola parte este da cidade. Durante décadas esta vía estivo abandonada e cuberta pola vexetación silvestre.

Cando estaba a punto de ser demolida, a iniciativa de un grupo de cidadáns e mecenas consigueu que se convertise en un precioso paseo a 10 metros de altura dende o que observar a cidade con outra perspectiva. Toda unha lección sobre a importancia de dar unha segunda oportunidade ás cousas.

Esta colección, realizada a man con ouro reciclado de 1ª lei (750mm), está inspirada nas formas e liñas do High Line Park e é unha homenaxe á capacidade que ten a cidade de Nova York para reinventarse.

Medidas da pedra: 18 x 2,5 mm.

Longo: 42cm. Ten ademáis unha argola para poder poñela a 39cm. Para ouras medidas, por favor consúltenos.

Entrégase certificado.

Solicitud de Información

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de datos de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que los datos recogidos a través de este sitio son confidenciales y serán incluidos en el fichero denominado usuarios web con titularidad de Fernando Gallego Santiago, con cif/nif 35321155D, con la exclusiva finalidad de poder atender su petición para lo que presta su expreso consentimiento. Le informamos que dichos datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad y que dichos datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal. Podrá ejercitar los derechos de ARCO así como otros derechos, envíando un correo electrónico a [email protected], indicando “derechos ARCO”. Para más información acceda a la sección “Políticas de privacidad y cookies” de esta página web.

Solicitude de información

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección de datos de persoas físicas e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46 / CE ( Regulamento xeral de protección de datos), informámoslle que os datos recollidos a través deste sitio son confidenciais e serán incluídos no ficheiro denominado usuarios da web de Fernando Gallego Santiago, con cif / nif 35321155D, co propósito exclusivo de poder atender o seu solicitude pola que presta o seu consentimento expreso. Informámoslle que os devanditos datos proporcionados gardaranse mentres non solicite o cesamento da actividade e que os devanditos datos non serán transferidos a terceiros, agás nos casos en que exista unha obriga legal. Podes exercer os dereitos de ARCO e outros dereitos enviando un correo electrónico a [email protected] indicando “dereitos de ARCO”. Para obter máis información, accede á sección “Políticas de privacidade e cookies” deste sitio web.

Rexístrate aquí